Her finner du nye sommerdekk til bilen!

Vinterdekk er konstruert for maksimal ytelse ved lave temperaturer, dekkprodusentene benytter seg av mykere gummiblandinger til vinterdekk sammenlignet med i sommerdekk. Dette betyr at vinterdekk som brukes om sommeren slites raskt når de blir utsatt for belastninger i høyere temperaturer. Og det blir dyrt for bileieren.

Likevel tror man at opptil 250 000 svenske bileiere velger å la sine piggfrie vinterdekk sitte på, også på sommeren. Så lenge mønsterdybden er godkjent er dette fullt tillatt, men det er mange indikasjoner på at dette ikke bare er dyrt - det kan også påvirke trafikksikkerheten negativt.

En undersøkelse utført av VTI, Statens väg- og transportforskningsinstitut, i samarbeid med Vectura og Folksam, viser at bremselengden med vinterdekk på våt asfalt er opptil 20 prosent lengre enn med sommerdekk. På tørr asfalt er bremselengden 15 prosent lengre med vinterdekk. Og det er i høye hastigheter man ser de største forskjellene.
– En forutsetning for å se forskjeller mellom dekktypene er at bremselengden blir relativt lang. Jo lengre og kraftigere innbremsingen er, jo større er forskjellene du får i kollisjonsøyeblikket, sier Mattias Hjort, VTI-forsker.

Ifølge NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, er vinterdekk ikke bare dårligere under bremsing. NTF har påpekt at piggfrie vinterdekk også har dårligere stabilitet enn et sommerdekk ved en unnamanøver på varm veibane, og at det lettere oppstår vannplaning ved våte veiforhold. For å redusere ulykkesrisikoen krever man nå en lovgivning mot vinterdekk om sommeren.
– Forslagsvis innføres et forbud mot vinterdekk mellom 1. juni og 30. september, med mindre vinterværet råder, skriver Marie Nordén, NTF, på DN Debatt.

Her finner du nye sommerdekk til bilen!